V podvečer pětilisté růže : historický román.

Beneš Třebízský, Václav
Nákladem knihkupectví F. Šimáčka, 1885. 296 s.