V pobělohorském ovzduší : čtvero básní Josefa Uhlíře.

Uhlíř, Josef
J. Uhlíř, 1898. 32 s.