V písku pouště, v stepní trávě.

Schmidt, Kurt
Abel et Müller, 1976. [10] s.