V petrolejových dolech : Román. Díl 1.

Maciejowski, Sewer
E. Beaufort, . 319 s.