V paprscích věčnosti : denník mravní symboliky.

Stoklas, Václav
11. vyd. V. Stoklas, 1914. 704 s., příl