V otázkách jsou odpovědi : jak dosáhnout odpovědi "ano" v network marketingu.

Pease, Allan
Pragma, 2002. xiv, 102 s.