V osídlach.

Urban, Milo; ed. Medveď, Ján
2. vyd. Slovenský spisovateľ, 1990. 404 s.
Edice: Vybrané spisy ; zv. 4