V ohradě měst a městských zdech. Řada druhá, Kterak se v 16. století rytíři na ulicích právali.

Winter, Zikmund
J. Otto, 1930. 323 s.
Edice: Winter, Zikmund: Výbor ze spisů ; Sv. 12