V ohradě měst a městských zdech.

Winter, Zikmund
J. Otto, . 278 s., 323 s.; 278, [i] s.
Edice: Winter, Zikmund: Výbor ze spisů ; Sv. 12