V ohradě měst a městských zdech. Ř. 1.

Winter, Zikmund
J. Otto, 1913. 278, 1 s.
Edice: Sebrané spisy z beletrie a z kulturních studií ; Sv. 7