V ohni revoluce : [román z bojů za osvobození našeho národa]. Díl IV, Soumrak nad Sibiří.

Závladský, Jan
Osvětový odbor Družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska, 1939. 243 s.