V ohni revoluce : [román z bojů za osvobození našeho národa. Díl II, Nadšenci].

Závladský, Jan
Osvětový odbor Družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska, 1939. 259 s.