V odraženém světle : z komentářů, úvah, esejů, causerií a vzpomínek patnácti let.

Šmarda, Jan
Nadace Universitas Masarykiana, 2002. 70 s.
Edice: Edice Heureka