V odlesku minulosti : Povídky ze zašlých dob rodného kraje.

Berndorf, Alexander
Česká Ročenka, 1926. 167 s.