V nový život.

Pellár, Jan Amos
Vydání první. Kalich, 1947. 135 [VI] s.