V nový život : Román.

Lánská, A. D
Autorisované vydání. E.V. Marek, 1947. 224-[I] s.