V nepřízni osudu vytrvej! : román.

Jakoušová, Bohuslava
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna, 1937. 126 s.
Edice: Ludmila ; Roč. 38, A, sv. 4-5