V nemilosti : Rom.

Eschstruth, Nataly von
Vačlena, 1920. 438 s.
Edice: Soubor. vyd. spisů ; 22