V nebezpečí častokrát.

Vetus Via Christiana, 2012. 328 s.