V masopustní noci.

Kovanda, Stanislav
Tisk. a vydav. spol. [Přerovský Obzor, 1916. 143 s.