V Londýně za války : zápasy o novou ČSR 1939-1945.

Laštovička, Bohuslav
3., přeprac. a dopl. vyd. Svoboda, 1978. 755 s.