V letokruhoch národa : kultúrno-národný, literárny a integračný pohyb bernolákovcov a štúrovcov na východnom Slovensku.

Sedlák, Imrich
2., preprac. a dopl. vyd. Matica slovenská, 1997. 255 s.