V krajinách poezie : realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus, básnické vývojové tendence z konce 19. století.

Svozil, Bohumil
Vyd. 1. Československý spisovatel, 1979. 180 s.