V kraji věčného jara : jihokalifornské črty.

Havlasa, Jan
Zemský Ústř. Spolek Jednot učitelských v Král. Českém, 1909. 250 s.