V klínu pravěké Šumavy.

Hrdlička, Miroslav
Státní nakladatelství, 1938. 90 - [I] s.