V klínu pravěké Šumavy.

Hrdlička, Miroslav
Státní nakladatelství, . 90 - [I] s.