V kanoích napříč Evropou.

Česká grafická Unie, 1928. 188 s.