V Kafkově knihovně : díla světové literatury a dějin, která Kafka vlastnil či znal : komentáře s citáty z jeho dopisů a deníků = In Kafkas Bibliothek : Werke der Weltliteratur und Geschichte in der Edition, wie sie Kafka besaß oder kannte : kommentiert mit Zitaten aus seinen Briefen und Tagebüchern.

Blank, Herbert
Vyd. 1. Nakladatelství Franze Kafky, . 373 s.