V.K Jeřábek - člověk a dílo.

Veselý, Adolf
Moravské kolo spisovatelů, 1926. 33 s.