V horúcom príboji.

Gráf, Štefan
2. vyd., (V Tatranu 1.). Tatran, 1968. 267 s.
Edice: Naša tvorba ; Zv. 36