V hodině dvanácté : soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942.

[3. vyd.]. Orbis, . 107, [4] s.
Edice: Knižnice ministerstva lidové osvěty