V Gulistánském údolí.

Ikromí, Džálól
1. vyd. Svět sovětů, 1954. 228, [2] s.