V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou : vzpomínky.

Paukertová-Leharová, Libuše
2., upr. vyd. Akropolis, 2007. 295 s.