V Evropě : cesty po dvacátém století.

Mak, Geert
1. vyd. Barrister & Principal, 2012. 755 s.