V duchu Smetanovom : Hudobná výchova : Učebnica spevu pre stredné školy. Diel druhý pre druhú triedu.

Vosyka, Václav; Kovanda, Stanislav
Československá grafická Unia, 1937. 194 s.