V družině generála Deweta.

Tisovský, T. E
Kraus, 1902. 123 s.