V dědině a v domě : z knihy Moravské obrázky.

Herben, Jan
[Bartošova tiskárna v Přerově], 1931. 19 s.