V cizině : kulturní obrázky pro mládež.

Kořenský, Josef
2., zcela nové vyd. A. Storch syn, 1921. 310 s.