V cizím poručenství : dějepisná povídka.

Braun, Josef; il. Aleš, Mikoláš
Dědictví Komenského, 1913. 48 s.
Edice: Spisy Dědictví Komenského ; č. 151