V českém archivu zemském.

Jenšovský, Bedřich
Čsl. společnost archivní, 1934. 12 s.