V červáncích Velké revoluce : (ingénue) : román.

Dumas, Alexandre
Zemědělské knilhkupectví A. Neubert, . 268 s.; 303 s.
Edice: Vybrané spisy dobrých autorů ; sv. 83. řada VII. čís. 187-191