V červáncích kalicha : historické povídky.

Beneš Třebízský, Václav
2. vyd. Nákladem knihkupectví Františka Šimáčka, 1886. 436 s.
Edice: Václava Beneše-Třebízského Spisy sebrané ; 2