V. celoslovenská geologická konferencia : abstrakty referátov.

Slovenský geologický úrad, 1990. 236 s. +