V bratrské jednotě : z projevů a statí ke vztahům Čechů a Slováků.

Gottwald, Klement; Šverma, Jan; Husák, Gustáv
1. vyd. Práce, 1979. 503 s.