V bolševicko-komunistickém Rusku : Rovnost, volnost, pořádek, blahobyt, lidskost.

Kreza, A
nákl. vl, 1919. 47 s.