V boji za svobodu Československa.

Magnet, 1990. 63 s.