V boji za pravdu : připomínky k Hromádkovým kritikám církve československé v Křesťanské revui 1932.

Procházka, Gustav Adolf
Ústřední rada československé církve, 1933. 103 s.