V boji : sbírka článků, řečí a posudků v době války světové.

Denis, Ernest; Vančura, Jindřich
Státní nakladatelství, . 376 s.; 253 s.; 208 s.