V boji : sbírka článků, řečí a posudků prof. Arnošta Denise v době války světové. Díl II.

Denis, Ernest
Státní nakladatelství, 1923. 208 s.