V boji : sbírka článků, řečí a posudků v době války světové. Díl 1.

Denis, Ernest; Vančura, Jindřich
Státní nakladatelství, 1923. 253 s.