V bludišti paragrafů : Komedie ze soudní síně o 5 dějstvích : K jubileu 50 let "Ústřední Matice Div. Ochotnictva Čsl.".

Procházka, František V
Pražský okrsek dra Hermana Ú.M.D.O.Č, . 58 s.