Úzký film v teorii a praxi.

Kysela, František
Krajské osvětové ústředí pro severozáp. Čechy na Kladně, 1937. 94, [I] s.